Vergi Kayıtlarının Saklanması Zorunluluğu | Nurullah Tosun
02.02.2015
Vergi Kayıtlarının Saklanması Zorunluluğu aha önce 9 Ocak 2014 tarihli DÜNYA Gazetesi'nde yayımlanan “Vergi Kayıtlarının Saklanması-Yeni Düzenlemeler” başlıklı yazımızda Maliye Bakanlığı'nca, vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile belli konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimlerine ) dair usul ve esasları içeren 431 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen ve 01.07.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülen düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulunulmuştu. Maliye Bakanlığı konuyla ilgili olarak 436 Seri Nolu VUK Tebliği'ni ve 29.12.2014 tarihinde 70 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri'ni yayımlamış ve anılan düzenlemelerin yürürlük tarihini 01 Ocak 2015 olarak belirlemiş ve ilave açıklamalar yapmıştır.
Kaynak : www.muhasebeturk.org