KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ | Nurullah Tosun
02.02.2015
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARA %50 HİBE VERİLMEKTEDİR.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 26 Ekim 2014 tarih ve 29157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/13 sayılı tebliğe göre ; tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi amacıyla aşağıdaki belirtilen konulardaki yatırım projeleri için 1.000.000 TL ile 3.000.000 TL arasında hibe verilmesi öngörülmüştür.
Bu hibe proje tutarının en fazla %50 ‘si kadar olabilecektir.
Yatırım Konuları
(1) Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;
a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,
b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,
c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,
ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,
d) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş verüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,
e) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar,
f) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(2) Bu Tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez.
(3) Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.